اساتید دوره ها

بهترین دوره های آموزش انواع خوراک و نوشیدنی توسط اساتید برجسته در این حوزه تدریس میشوند.

داویده چی وی تی یلو

برنده مسابقات جهانی : قهرمانی پیتزا در سال 2013 مدرس رسمی مدرسه پیتزا ایتالیا

برنده مسابقات جهانی :

قهرمانی پیتزا در سال 2013

مدرس رسمی مدرسه پیتزا ایتالیا

سالواتوره کیندامو

مدرس خوراک های ایتالیایی

مدرس خوراک های ایتالیایی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید